بخش دوم پرسش و پاسخ بیست و دومین نشست معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار با موضوع معنویت وگردشگری

[mono_ir_video id=”1117285″ qualities=”360,480,720,1080″]

بخش دوم پرسش و پاسخ بیست و دومین نشست معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار با موضوع معنویت وگردشگری

بخش دوم پرسش و پاسخ بیست و دومین نشست معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار با موضوع معنویت وگردشگری با سخنرانی دکتر ایمانی و میزبانی معاونت اجتماعی وزارت کار جناب دکتر صادقی فر

(28)

29
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>