بخش سوم صحبت های دکتر محمد حسین ایمانی رییس پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی درباره معنویت و گردشگری

[mono_ir_video id=”1117280″ qualities=”360,480,720,1080″]

بخش سوم صحبت های دکتر محمد حسین ایمانی رییس پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی درباره معنویت و گردشگری

بخش سوم صحبت های دکتر محمد حسین ایمانی رییس پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی درباره معنویت و گردشگری در بیست و دومین نشست معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار به میزبانی دکتر ابراهیم صادقی فر

(66)

67
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>