صحبت های دکتر صادقی فر در بیست و یکمین نشست فرهنگی وزارت کار با موضوع آموزش کارآفرینی در سطح ملی و جهانی

[mono_ir_video id=”1115374″ qualities=”360,480,720,1080″]

صحبت های دکتر صادقی فر در بیست و یکمین نشست فرهنگی وزارت کار با موضوع آموزش کارآفرینی در سطح ملی و جهانی

صحبت های دکتر صادقی فر در بیست و یکمین نشست فرهنگی وزارت کار با موضوع آموزش کارآفرینی در سطح ملی و جهانی

(18)

19
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>