بخش دوم پرسش و پاسخ بیست و یکمین نشست فرهنگی با موضوع آموزش کارآفرینی در سطح ملی و تجربیات جهانی

[mono_ir_video id=”1115353″ qualities=”360,480,720,1080″]

پرسش و پاسخ بیست و یکمین نشست فرهنگی با موضوع آموزش کارآفرینی در سطح ملی و تجربیات جهانی

پرسش و پاسخ بیست و یکمین نشست فرهنگی با موضوع آموزش کارآفرینی در سطح ملی و تجربیات جهانی

(20)

21
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>