پرسش و پاسخ در بیست و یکمین نشست علمی دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی با موضوع آموزش کارآفرینی

[mono_ir_video id=”1115350″ qualities=”360,480,720,1080″]

پرسش و پاسخ در بیست و یکمین نشست علمی دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی با موضوع آموزش کارآفرینی

پرسش و پاسخ در بیست و یکمین نشست علمی دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی با موضوع آموزش کارآفرینی

(15)

16
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>