بخش دوم صحبت های دکتر زعفریان مدیر گروه توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران درباره آموزش کارآفرینی در سطح ملی و جهانی

[mono_ir_video id=”1115324″ qualities=”360,480,720,1080″]

بخش دوم صحبت های دکتر زعفریان مدیر گروه توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران درباره آموزش کارآفرینی در سطح ملی و جهانی

بخش دوم صحبت های دکتر زعفریان مدیر گروه توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران درباره آموزش کارآفرینی در سطح ملی و جهانی

به گزارش موج آنلاین، در بیست و یکمین نشست فرهنگی معاونت اجتماعی وزارت کار رضا زعفریان، مدیر گروه توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در بیست و یکمین نشست علمی «دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع  بررسی «مدل های آموزش کارآفرینی در سطح ملی و تجربیات جهانی»…

(45)

46
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>