توافق نامه با صندوق پژوهش و نوآوری که در نشست اصحاب رسانه در هفته تعاون مطرح شد | فیلم

[mono_ir_video id=”1114260″ qualities=”480,720″]

توافق نامه با صندوق پژوهش و نوآوری که در نشست اصحاب رسانه در هفته تعاون مطرح شد | فیلم

توافق نامه با صندوق پژوهش و نوآوری که در نشست اصحاب رسانه در هفته تعاون مطرح شد | فیلم

(1)

2
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>