خوش آمدگویی دکتر کبیری در نشست هفته تعاون و عملیاتی شدن | فیلم

[mono_ir_video id=”1114234″ qualities=”360,480,720,1080″]

خوش آمدگویی دکتر کبیری در نشست هفته تعاون و عملیاتی شدن

خوش آمدگویی دکتر کبیری در نشست هفته تعاون و عملیاتی شدن

(15)

برچسب ها :
16
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>