گیر انداختن دکتر سید ابراهیم حسینی مدیرعامل صنایع شیرایران پگاه وسط کارخانه

گیر انداختن دکتر سید ابراهیم حسینی مدیرعامل صنایع شیرایران پگاه وسط کارخانه

گیر انداختن دکتر سید ابراهیم حسینی مدیرعامل صنایع شیرایران پگاه وسط کارخانه

بازدید سرزده جناب دکتر حسینی به کارخانه صنایع شیر پگاه در روز تعطیل برای تشکر از زحمات پرسنل

در ادامه ایشون فرمودن صنعت شیر تعطیلی ندارد…

(۱۱۰)

111
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>