گیر انداختن دکتر سید ابراهیم حسینی مدیرعامل صنایع شیرایران پگاه وسط کارخانه

[mono_ir_video id=”1109816″ qualities=”360,480,720,1080″]

گیر انداختن دکتر سید ابراهیم حسینی مدیرعامل صنایع شیرایران پگاه وسط کارخانه

گیر انداختن دکتر سید ابراهیم حسینی مدیرعامل صنایع شیرایران پگاه وسط کارخانه

بازدید سرزده جناب دکتر حسینی به کارخانه صنایع شیر پگاه در روز تعطیل برای تشکر از زحمات پرسنل

در ادامه ایشون فرمودن صنعت شیر تعطیلی ندارد…

(125)

126
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>