صحبت های معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان در رابطه با مدیریت جوان

[mono_ir_video id=”1109814″ qualities=”360,480,720,1080″]

صحبت های معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان در رابطه با مدیریت جوان

صحبت های معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان در رابطه با مدیریت جوان در حاشیه  اولین روز چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر در نمایشگاه بین المللی تهران

 

 

(132)

133
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>