صحبت های معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان در رابطه با مدیریت جوان

صحبت های معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان در رابطه با مدیریت جوان

صحبت های معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان در رابطه با مدیریت جوان در حاشیه  اولین روز چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر در نمایشگاه بین المللی تهران

 

 

(۱۲۹)

130
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>