صحبت های محمدرضا پرهیزگار مدیر عامل ارم سبز درباره برخورد تعزیرات با گران فروشی در مجموعه پارک ارم

صحبت های محمدرضا پرهیزگار مدیر عامل ارم سبز درباره برخورد تعزیرات با گران فروشی در مجموعه پارک ارم

مصاحبه اختصاصی موج انلاین با جناب اقای محمدرضا پرهیزگار مدیر عامل ارم سبز درباره برخورد تعزیرات با گران فروشی در مجموعه پارک ارم

(۳۳۸)

339
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>