صحبت های دکتر ابراهیم صادقی فر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در رابطه با فرهنگ مهارت

[mono_ir_video id=”1105792″ qualities=”360,480,720,1080″]

صحبت های دکتر ابراهیم صادقی فر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در رابطه با فرهنگ مهارت

دوشنبه7 مرداد در شانزدهمین نشست علمی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار به میزبانی جناب دکتر ابراهیم صادقی فر با عنوان فرهنگ مهارت که با سخنرانی جناب دکتر پاک سرشت برگزار شد.

صحبت های پایانی دکتر صادقی فر در شانزدهمین نشست غلمی فرهنگ مهارت.

 

(31)

32
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>