گفتگوی ویژه با دکتر جلال رضائی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم | فیلم

گفتگوی ویژه با دکتر جلال رضائی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم

گفتگوی ویژه با دکتر جلال رضائی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم

دکتر رضایی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم در گفتگویی با نگار لطفی خبرنگار سایت موج آنلاین از رسالت دانشگاه ها و وظایف دانشجوبان گفت.

(۱۱۹)

120
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>