مصاحبه نگار لطفی با امیر قلعه نویی در دهمین همایش بنیاد بیماریهای نادر | فیلم

مصاحبه نگار لطفی با امیر قلعه نویی در دهمین همایش بنیاد بیماریهای نادر | فیلم

مصاحبه نگار لطفی با امیر قلعه نویی در دهمین همایش بنیاد بیماریهای نادر . صحبتهای امیر قلعه نویی در حاشیه همایش بیماریهای نادر در مورد نقش فوتبال برای سلامت جامعه و تاثیر آن در گذراندن اوقات جوانان .

(۱۲۶)

127
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>