سیستم های ایمنی در کامیون های ولوو | فیلم

سیستم های ایمنی در کامیون های ولوو | فیلم

سیستم های ایمنی در کامیون های ولوو . مهمترین چیز در ماشینها مخصوصا ماشین های سنگین ایمنی آنهاس . در این ویدیو سیستم های ایمنی مختلف استفاده شده در کامیون های ولوو را مشاهده کنید .

(۲۵۸)

259
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>