همسر دکتر محمدجواد ظریف سفیر مهربانی بنیاد بیماری های نادر ایران شد | فیلم

همسر دکتر محمدجواد ظریف سفیر مهربانی بنیاد بیماری های نادر ایران شد | فیلم

همسر دکتر محمدجواد ظریف سفیر مهربانی بنیاد بیماری های نادر ایران شد . دکتر مریم ایمانیه همسر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، سفیر مهربانی بنیاد بیماری های نادر ایران شد.

(۶۴)

65
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>