گزارش موج آنلاین از روز جهانی شیر مدارس | فیلم

گزارش موج آنلاین از روز جهانی شیر مدارس | فیلم

گزارش موج آنلاین از روز جهانی شیر مدارس . شرکت صنایع شیر ایران پگاه در روز جهانی شیر مدارس یک حرکت فوق العاده انجام داد و به بعضی مدارس سراسر ایران رفته و این حرکت نمادین را انجام داد.

(۲۹)

30
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>