زیبایی ساحل دریای دبی در برابر ساحل ایران در کافه آقای موج | فیلم

زیبایی ساحل دریای دبی در برابر ساحل ایران در کافه آقای موج | فیلم

زیبایی ساحل دریای دبی در برابر ساحل ایران در کافه آقای موج . بچه ها در کافه آقای موج درباره کثیف شدن ساحل دریا ها در ایران صحبت میکنن و با ساحل دبی مقایسه میکنن

(۷۰)

71
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>