سفرنامه محلات و دلیجان سپیده خالق مزه گردی | فیلم

سفرنامه محلات و دلیجان سپیده خالق مزه گردی | فیلم

سفرنامه محلات و دلیجان سپیده خالق مزه گردی . در این قسمت از زندگی به سبک سپیده به شهر های محلات و دلیجان سفر کرده ایم و از رستوران های مختلف تیست های متفاوتی شده است.

(۴۹)

50
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>