دیدار دوستانه مسئولان پگاه با موسسه نیایش مهر در روز شیرخوارگان حسینی | فیلم

[mono_ir_video id=”940071″ qualities=”360,480,720,1080″]

دیدار دوستانه مسئولان پگاه با موسسه نیایش مهر در روز شیرخوارگان حسینی | فیلم

دیدار دوستانه مسئولان پگاه با موسسه نیایش مهر در روز شیرخوارگان حسینی . در روز شیرخوارگان حسینی مسئولان پگاه به موسسه خیریه نیایش مهر رفته و ضمن تقدیم شیر به آنها قول هایی نیز جهت آسایش داده شد.

(37)

38
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>