شیر رسانی پگاه به مناطق محروم در سراسر ایران | فیلم

[mono_ir_video id=”940041″ qualities=”360,480,720,1080″]

شیر رسانی پگاه به مناطق محروم در سراسر ایران | فیلم

شیر رسانی پگاه به مناطق محروم در سراسر ایران . در یک حرکت نمادین و زیبایی که شرکت پگاه انجام داد در روز شیرخوارگان حسینی به مناطق محروم رفته و عملیات شیر رسانی را انجام دادند.

(71)

72
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>