آیا رامبد جوان از رانت بهره میبرد؟ | فیلم

آیا رامبد جوان از رانت بهره میبرد؟ | فیلم

آیا رامبد جوان از رانت بهره میبرد؟ در کافه موج این قسمت درباره اینکه رامبد جوان آیا از رانتی بهره میبرد و یا اینکه رانتی وجود ندارد بحث میکنیم این قسمت بسیار جذاب را ببینید.

(۶۰)

61
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>