گفتگو اختصاصی موج با احسان کرمی : پشت پرده خندوانه و ساخت ایران ۲ | فیلم

گفتگو اختصاصی موج با احسان کرمی : پشت پرده خندوانه و ساخت ایران ۲ | فیلم

گفتگو اختصاصی موج با احسان کرمی : پشت پرده خندوانه و ساخت ایران ۲ . احسان کرمی در مراسم قرعه کشی ساخت ایران ۲ با مجری و خبرنگار موج رضا طالبی کناری گفتگو اختصاصی انجام داده است . وی از پشت پرده خنداننده شو گفته و از خوانندگی خود میگوید.

(۳۳)

34
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>