گفتگو اختصاصی محمدرضا علیمردانی در دورهمی خصوصی ساخت ایران ۲ | فیلم

 محمدرضا علیمردانی در دورهمی خصوصی ساخت ایران ۲

گفتگو اختصاصی محمدرضا علیمردانی در دورهمی خصوصی ساخت ایران ۲ . رضا طالبی که گزارش این برنامه را برعهده داشته است از خاکی بودن محمدرضا علیمردانی میگوید و تمجید میکند. در ادامه سوال میکند که سهم فضای مجازی در فرهنگسازی رو چگونه میبیند که محمدرضا میگوید که سهم بسزایی در این مقوله دارد که باید بهش پرداخت.

محمدرضا علیمردانی خواننده ساخت ایران ۲

سوال ویژه رضا طالبی از محمدرضا علیمردانی درباره این است که چقدر آمار دانلود غیرقانونی ساخت ایران ۲ درست است و چقدر احساسی آیا آماری وجود دارد ؟ محمدرضا علیمردانی در پاسخ میگوید علارغم اینکه ما به دوستان اعتماد کامل داریم اما من بلد نیستم و اطلاع ندارم که این آمار دقیق چیست تا توضیحی ارائه دهم.

محمدرضا علیمردانی درباره فرهنگسازی دیرین دیرین میگوید . ناراحتی آقای درخشی کارگردان دیرین دریرین درباره دیده نشدن در این فضا پس از مدتها و سال ها کار در این مسیر . پیش بینی محمدرضا علیمردانی درباره سینما ایران و مردم ایران که آیا روبه رشد است یا نه که میگوید که ما حامی نداریم و کسی نیست که حمایت و پشتیبانی کند.

(۱۴)

15
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>