گفتگو اختصاصی موج آنلاین با امین حیایی دورهمی خصوصی ساخت ایران ۲ | فیلم

درد و دل امین حیایی درباره دانلود غیر قانونی

گفتگو اختصاصی موج آنلاین با امین حیایی دورهمی خصوصی ساخت ایران ۲  . رضا طالبی که گزارش این برنامه را به عهده دارد درباره علت تشکیل این دورهمی خصوصی میگوید و از ضرورت برگذاری این اتفاق ها توضیح میدهد. و برای شروع مصاحبه خود به نزد امین حیایی رفته تا گفتگو کوتاه خود با این هنرمند را آغاز کند.

امین حیایی در دورهمی خصوصی ساخت ایران ۲

رضا طالبی از بغض امین حیایی سوال میکند که چرا امین حیایی گریه کرد : امین حیایی میگوید که از سیاست مداران گلایه دارد و اینکه عدالت اقتصادی و اجتماعی در ایران نیست و فرصت برای جبران را زیاد نمیداند . سوال بعدی طالبی این بوده که چرا از ایران نرفتین و حیایی در پاسخ گفته به این دلیل که من عاشق مردم هستم و عاشق ایرانم.

راز جوانی امین حیایی در این است که حرص مال دنیا را نمیخورد و اینکه من ورزش میکنم . امین حیایی درباره حسادت نکردن به محمدرضا گلزار میگوید و اینکه دخترا محمدرضا رو دوست دارن و بقیه هم برن کاری بکنن که دخترا دوسشون داشته باشن . محمدرضا دوست خوبه من هست و من هیچ حسادتی بهش نمیکتم

(۱۲۵)

126
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>