جعبه جادویی موسیقی که توسط یک جوان ساخته شد

جعبه جادویی موسیقی که توسط یک جوان ساخته شد

این جعبه عجیب و غریب توسط این جوان ساخته شد و توسط ادوات مختلفی که در این ویدیو مشاهده میکنید به صدا در می آید.

(۱)

2
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>