محسن ابراهیم زاده آهنگی از سینا سرلک را در کنسرتش خواند | فیلم

[mono_ir_video id=”1000641″ qualities=”360,480,720,1080″]

محسن ابراهیم زاده آهنگی از سینا سرلک را در کنسرتش خواند | فیلم

محسن ابراهیم زاده آهنگی از سینا سرلک را در کنسرتش خواند باید راضی باشه صاحب اثر..  عشق یعنی صد سال دیگه .. عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش نفهمه سینا سرلک ماهه

(2221)

2222
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>