ویدیو گلیچ بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild | فیلم

[mono_ir_video id=”1100282″ qualities=”360,480″]

ویدیو گلیچ بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild | فیلم

ویدیو گلیچ بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild . یکی از کاربران بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild متوجه گلیچی شده است که ازطریق آن می توان طراحی های زیر آب را مشاهده کرد .

(92)

93
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>