دیرین دیرین این قسمت : کارت پستال شهرهای دیدنی | فیلم

[mono_ir_video id=”1015956″ qualities=”360,480,720,1080″]

دیرین دیرین این قسمت : کارت پستال شهرهای دیدنی | فیلم

دیرین دیرین این قسمت : کارت پستال شهرهای دیدنی در این انیمیشن یک توریست به ایران میاید و میخواهد که از طریق کارت پستال دیدنی های شهرهای مختلف را ببیند : لطفا کارت پستال از شهرهای اصفهان بدهید .. این چیه ؟ این زاینده روده منتها خشک شده فقط خاک کفش معلوم است ! این هم آثار باستانی شهر اهواز است که گرد و غبار نمیذاره دیده بشه .. اوه مای گاد اون برف روی دماونده؟ نه دریاچه ارومیه است خشک شده فقط نمکش مونده ! فقط یک کارت پستال از جاذبه شهر تهران داریم این هم برج میلاد هست که آلودگی زیاده و دیده نمیشه.. آیندگان هیچی براتون نذاشتیم رومون سیاه

(52)

53
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>