دیرین دیرین این قسمت : شرکت میم دارو و درمان میگرن | فیلم

[mono_ir_video id=”1014573″ qualities=”360,480,720,1080″]

دیرین دیرین این قسمت : شرکت میم دارو و درمان میگرن | فیلم

دیرین دیرین این قسمت : شرکت میم دارو و درمان میگرن در این قسمت پیرهن‌ قرمز سر درد میگرنی دارد : او در جزیره ایی خلوت گزیده بود که بطری بر او وارد گشت . ز چه خلوت گزیده ایی ؟؟ اه اه وی است .  چندی است که دچار میگرن شده ام آمده ام به جایی که نه صدا و نه نوری رو ببینم.. مگر نمیدانی میگرن درمان دارد ؟ نه !! والا . اما من گمان میکردم میگرن درمان ندارد . بدان و آگاه باش که میگرن کات درمان کامل میگرن است . به به این یه داروی ایرانیه که میگرن رو فقط تسکین نمیده ها ..درمان میکنه .. گفت و گو ها و پیام های بین پیرهن قرمز و وی توسط یک بطری شناور در آب انجام میشود

(31)

32
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>