دیرین دیرین : و اما اخبار خوب این هفته | فیلم

[mono_ir_video id=”1009650″ qualities=”360,480,720,1080″]

دیرین دیرین : و اما اخبار خوب این هفته | فیلم

دیرین دیرین : و اما اخبار خوب این هفته ?? یه خبر خوب اینکه قیمت قبر هنوز گران نشده است و شهروندان میتوانند به قیمت قبل بمیرند … دیگر اینکه آن خانه که هواپیما بهش برخورد کرد و منفجر شد با خاک یکسان شد خوشبختانه خالی بوده است دیگر اینکه اون ماهواره که پرتاب کردیم اما موفق نبود و به زمین افتاد تو سر کسی نخورده است و در اقیانوس هند غرق شد اینکه دریای ارومیه خشک شده است اما خوشبختانه دریای خزر هنوز خیس است و آب دارد خبر دیگر اینکه تعطیلی مدارس خوزستان به دلیل آلودگی هوا بوده است و این خبر قطعا برای بچه دبستانی ها خوش آیند و خوشحال کننده است

(42)

43
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>