این قسمت دیرین دیرین : زمستون ؛ به من چه که ملت می کنن بیرون گدایی | فیلم

این قسمت دیرین دیرین : زمستون ؛ به من چه که ملت می کنن بیرون گدایی | فیلم

این قسمت دیرین دیرین : زمستون ؛ به من چه که ملت می کنن بیرون گدایی 🔶به یاد زنده یاد “افشین مقدم  .. برای من قشنگه پشت شیشه کنار شومینه مثل کیشه تو اینستا عکس لاکچری میذارم

(۶۳)

64
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>