انیمیشن کوتاه پیله ی شیرین | فیلم

[mono_ir_video id=”956518″ qualities=”360,480,720,1080″]

انیمیشن کوتاه پیله ی شیرین

انیمیشن کوتاه پیله ی شیرین . انیمشین کوتاه پیله ی شیرین جزو چهار انیمیشن کوتاه ستوده شده ی هشتاد و هفتمین مراسم سالانه ی اسکار است.

(15)

16
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>