روایت جهان مدرنیته از زبان انیمیشن زیبا و تفکر برانگیز استخدام محصول 2008 |فیلم

[mono_ir_video id=”93995″ qualities=”360,480,720,1080″]

روایت جهان مدرنیته از زبان انیمیشن زیبا و تفکر برانگیز استخدام محصول 2008

روایت جهان مدرنیته از زبان انیمیشن زیبا و تفکر برانگیز استخدام محصول 2008

در انیمیشن کوتاه استخدام به وضوح پیش فرض های ایجاد تمدن مدرن را می توان دید. انکار رابطه انسان با وحی و عدم محوریت خدا و ارزش های الهی، عقل این امانت الهی که در زندان ماده و مادیت محبوس شده و رهاوردی غیر از در خدمت بودن برای دیگران ندارد. انسانی که محوریت عالم شده ولی به روشنی می توان او را در غیر جایگاهش دید.
درست است که کار و اقتصاد و تولید در بوجود آمدن این تمدن و توسعه آن نقش پر اهمیتی دارد اما این مورد به تنهایی روند تاریخ تمدن رو توضیح نمی دهد. باید نگاهی به تحول و تغییر حقیقت شخصیت انسان داشت که در این تمدن جدید منقلب شده است.

در این انیمیشن به ابعاد مختلف تمدن مدرن اشاره نشده و می توان گفت عمده تکیه فیلم بروی تحلیل اگزیستانسیالیستی از شخصیت انسان در این دوران است. انسان با خود بیگانه شده و هیچ سعی برای رهایی و رسیدن به کمال خود نمی کند.

زندگی روزمره ای که با صدای زنگ ساعت شروع می شود. از همان آغاز روز با روشن شدن چراغ، گویی چراغ فعالیت این تمدن شروع می شود . در مقابل چراغ جستجوی حقیقت برای انسان خاموش می شود.

اولین صحنه با اینکه ایجاد سوال های متفاوت می کند ولی این تفاوت نگاه به زودی رنگ می بازد و همه چیز عادی می شود. این درست همان اتفاقی است که برای همه انسان های این تمدن افتاده است و متأسفانه در اولین رویارویی انسان که از ساعات خواب غفلتی را بر ما چیره دارد بی تفاوت از کنار این رویداد بزرگ عبور می کند.

(28)

29
بازدیدها
در مورد نویسنده
- عکاس و خبر نگار موج آنلاین و موج میوزیک. مشغول یادگیری موسیقی مشغول تجربه زندگی یه مسافر D-:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>