انیمیشن موزیکال زیبا و ترسناک فانتوم اثر روستو ای دی |فیلم

[mono_ir_video id=”91822″ qualities=”360,480,720,1080″]

انیمیشن موزیکال زیبا و ترسناک فانتوم اثر روستو ای دی

انیمیشن موزیکال زیبا و ترسناک فانتوم اثر روستو ای دی

ماشین ایستاد. زوج جوان از پیاده شدند و نگاهی به جنگل انداختند. به شکل مرموزی تکان می خوردند، گویا به زوج جوان می گفتند که نزدیکتر نروند.

زن که ترسیده بود، به شوهرش گفت: بیا بریم یه جای دیگه، اینجا ترسناکه! مرد گفت: ترس؟ ترس اسم وسط منه!

زن با خودش واگویه کرد: ایرانیا که اسم وسط ندارن! اون مال فیلمای ترسناک رختهای جنگل خارجیه!

ناگهان صدای مرد که داشت وارد جنگل می شد رشته افکارش را پاره کرد: حکیمه بیا دیگه، من رفتما! زن در حالی که رشته افکارش را گره می رد با التماس گفت: بمونعلی جان! نمیشه نریم اون تو؟ مرد با عصبانیت پاسخ داد: نه! نمیشه!

چند ساعت بعععددددددد(با لحن ترسناک بخوانید!)

حکیمه با وحشت به بمونعلی نگاه کرد و گفت:

یعنی چی؟ مطمئنی اشتباه اومدیم؟ ماشینه همینجا بود که؟ بمونعلی پاسخ داد:

آره بابا! مسیرمون تا اینجاش ظاهرا درست بود، ولی می بینی که ماشینی در کار نیست. باید برگردیم از یه راه دیگه بریم. زوج جوان برگشتند و در حالی که با وحشت به اطراف نگاه می کردند به داخل جنگل رفتند،

و ناگهان هیولا را دیدند! هیولا خیلی وحستناک بود! 14 شاخ روی سرش داشت و 4 چشم و 3  دماع داشت. با قهقهه ای مهیب گفت:

اسیبو نالن بالا قلابتی بیال مانلمب سیباتولی! بمونی با ترس گفت:

می بخشید، داستان ایرانیه، اگه میشه فارسی حرف بزنید. هیولا با شرمندگی صدایش را صاف کرد و دوباره قهقهه زد

و گفت: خیال کرده بودید می توانید از این جنگل به این راحتی خارج شوید؟! و ………….

(15)

16
بازدیدها
در مورد نویسنده
- عکاس و خبر نگار موج آنلاین و موج میوزیک. مشغول یادگیری موسیقی مشغول تجربه زندگی یه مسافر D-:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>