چالش جدید سنی دیلر بنی دیلر به کارتون بره ناقلا هم کشید | فیلم

چالش جدید سنی دیلر بنی دیلر به کارتون بره ناقلا هم کشید | فیلم

چالش جدید سنی دیلر بنی دیلر به کارتون بره ناقلا هم کشید . این چالش که در میان آذری زبان ها رواج دارد باعث شادی گروهی از مردم و جانان نیز شده و گهگاهی با این چالش شوخی می شود و صداگذاری های جاالبی برای آن انجام شده است

(۸۹)

90
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>