انیمیشن بینگو محصول سال 1998 یه اثر متفاوت و زیبا |فیلم

[mono_ir_video id=”92555″ qualities=”360,480,720,1080″]

انیمیشن بینگو محصول سال 1998 یه اثر متفاوت و زیبا |فیلم

انیمیشن بینگو محصول سال 1998 یه انیمیشن متفاوت و زیبا :

دوباره جشنواره فیلم های کوتاه
تندیس شکست ،
به فیلم غمناک :
“سفر دلقکی از دلقک ها”

شروع داستان :
تصوبر دلقک تازه وارد
گریه های طبیعی او
و پوزخند دلقک های دیگر به آن

تلاشی برای بلند شدن
و دویدنی سرسام آور
گام های بلند و چوبی
به پایانی که نمیداند

و تنها همسفرش
سیلی باد است و باد

پلان دوم
تصویری تاریک
جادادن دانه ی آفت زده ی عشق
به طمع داشتن یک برده
در مسیر سفر

پلان های متوالی
تعقیب روزها توسط شب
وسایه اش
هر روز بلندتر

پلان بعد
می ایستد و نقابش میگرید
به مرگ دلقک ها ولی
خودش تکیه به دیوار
بی خیال سوت میزند…

می ایستد و نقابش می خندد
به شادی اجباری دلقک ها
و خودش در افسوس همان اجبارها

پلان دیگر
برسر دو راهی آزادی و اعتیاد
اعتیاد به بازی توپ ها
به بهانه ی: آرامش دلقک ها
آرامشی که معلوم نشد
در کیسه کدام عطار خوابش برد

پلان آخر
با موسیقی اشک دلقک ها
پرچمی سفید
و سقوط به اعماق خانه ای مکعبی
به ابعاد دلقک
و خوابی عمیق…
و صدای تیز دلقک دیگر
برای فهماندن حقیقتی که هیچکس نفهمید

تیتراژ پایان
تصویر یاد ها و بادها
یادی که در زمان بود ، نبود
و بادی که فقط برای مرگ دلقک بود
اما…
آیا؟؟
مسیر سفر همین بود؟؟؟
امین اصغرزاده

 

(10)

11
بازدیدها
در مورد نویسنده
- عکاس و خبر نگار موج آنلاین و موج میوزیک. مشغول یادگیری موسیقی مشغول تجربه زندگی یه مسافر D-:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>