انیمیشن « خانواده جهانی انسانی، غذا برای همه » در جهت حمایت از گرسنگان | فیلم

[mono_ir_video id=”90021″ qualities=”360,480,720,1080″]

انیمیشن « خانواده جهانی انسانی، غذا برای همه » در جهت حمایت از گرسنگان | فیلم

انیمیشنی کوتاه که مردم را به کمک و حمایت از گرسنگان سراسر جهان تشویق و ترغیب می کند.
این انیمیشن در سال ۲۰۱۴ با عنوان”  خانواده جهانی انسانی، غذا برای همه ” پخش شد.

پروژه ای جهانی که مردم جهان را تشویق می کند گرسنگی را تا ده سال آینده در جهان ریشه کن کنند.
این انیمیش که بدون دیالوگ است که چند فرد لاغر را نشان می دهد که تلاش می کنند با قاشق هایی بیش از اندازه بزرگ غذا بخورند.

اما پس از مدتی متوجه می شوند که تنها را از بین رفتن گرسنگی شان این است که با کمک یکدیگر این کار را انجام دهند.
هدف این ویدیو این است که نشان دهد همه ما انسان ها یک خانواده هستیم.

کاری که هر انسانی انجام می دهد می تواند بر رفع گرسنگی افراد دیگر تاثیر داشته باشد، حتی اگر این ارتباط همیشه قابل رویت نباشد اما وجود دارد.
شیاهن  گفت:” مثال قاشق بزرگ در تمام فرهنگ ها و ادیان وجود دارد.

این شیوه ای قدرتمند است که می گوید هر کسی غیر از خودش به نیازهای دیگران نیز فکر و توجه کند.وقتی چیزی را می بخشید مطمئنا چیزهای بیشتری به دست خواهید آورد.

و با ابراز محبت، محبت بیشتری دریافت خواهید کرد.”
هدف این فعالیت که از دی ماه ۱۳۹۲ آغاز شد ” خانواده جهانی انسانی، غذا برای همه ” آگاهی مردم دنیا از گرسنگی جهانی و کاهش و رفع آن است.

این که چگونه بتوانیم سیستمی راه اندازی کنیم که مواد غذایی بهتر نگهداری و پخش شوند.”
وی ادامه داد:” بخشی از این فعالیت ها حمایت از کشاورزان، ماهیگیران و حتی افرادی است که مواد غذایی را به سراسر جهان ارسال می کنند.”
مثالی واضح از کشور هندوستان است که بحران گرسنگی چند کشاورز را وادار به خودکشی کرد.

 

(36)

37
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>