دیرین دیرین این قسمت یه دلار دارم | فیلم

دیرین دیرین این قسمت یه دلار دارم

دیرین دیرین این قسمت یه دلار دارم

واقعا ها مسئولینمون اینطورین !!مگه باایشالا ماشالا مشکلات کشور رو میشه برطرف میشه واسه مشکل دلار کارشناسا اومدن همشون با مدرک فوق لیسانس اومدن یکیشون استاد سرکوب نرخ ارزیه منم راهکار میدهم از رو معده میدهم ..

(۱۸)

19
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>