شغل El Empleo انیمیشن ۶ دقیقه ای ساخته سانتیاگو گراسو آرژانتین | فیلم

شغل El Empleo انیمیشن ۶ دقیقه ای ساخته سانتیاگو گراسو آرژانتین

شغل El Empleo انیمیشن ۶ دقیقه ای ساخته سانتیاگو گراسو آرژانتین

شغل El Empleo
انیمیشن، ۶ دقیقه
ساخته سانتیاگو گراسو
آرژانتین، ۲۰۰۸
این انیمیشن تلخ و سیاه تنزل انسان به شیء و ابزار در جهان مدرن را با صراحت تند و تیزی در برابر چشمان تماشاگر قرار می‌دهد. فیلم‌ساز دنیایی خلق می‌کند که در آن، انسان‌ها در حال بهره‌کشی از یکدیگرند. اختلاف طبقاتی وجود دارد اما در نهایت، معلوم می‌شود آن که از دیگران – اطرافیان – در حال بهره‌کشی و استفاده ابزاری است، خود نیز در نهایت ابزار کسانی دیگر است. «شغل» ده‌ها جایزه گرفته و با وجود تلخی درون‌مایه‌اش و فضایی که فیلم‌ساز در کل اثر می‌سازد، تصویر پایان فیلم (پس از پایان عنوان‌بندی انتهایی) غیرمنتظره و کورسویی از امید است که انسان علیه این شیءوارگی طغیان می‌کند. فیلمی عمیق و تکان‌دهنده است. ببینید.

(۸)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>