نوازندگی یک ساز عجیب به همراهی سگ با احساس

[mono_ir_video id=”57310″ qualities=”360,480,720,1080″]

نوازندگی یک ساز عجیب به همراهی سگ با احساس

کالیمبا جز سازهای تیغه ای است که در آن‌ها با ارتعاش یک یا چند تیغه صدا تولید می‌شود.نوازنده، بر انتهای آزاد تیغه با دست یا سر انگشت زخمه می‌زند و با این کار صدای مورد نظر ایجاد می‌شود.

(479)

480
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>