حسن ریوندی : ۹۰% دخترا موهای بور و چشمای آبی دارن اونایی که تو خیابون میبینی توریستن | فیلم

حسن ریوندی : ۹۰% دخترا موهای بور و چشمای آبی دارن اونایی که تو خیابون میبینی توریستن | فیلم

حسن ریوندی : ۹۰% دخترا موهای بور و چشمای آبی دارن اونایی که تو خیابون میبینی توریستن. دنیای مجازی از وقتی در ایران باب شده نگاه میکنی آنچه که دیدی حقیقیت داره  ۹۰ % دختر موهاشون بوره و چشماشون آبی ۱۰۰ % پسرا قدا بالای ۲ متر و سیکس پک ، اوناییم که تو خیابون میبینی توریستن.

(۹)

10
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>