احضار نخستین سریال هارور یا ترسناک ایرانی | فیلم

احضار نخستین سریال هارور یا ترسناک ایرانی | فیلم

احضار نخستین سریال هارور یا ترسناک ایرانی که رامین عباسی زاده تهیه کننده “او یک فرشته بود” و “سقوط یک فرشته” آن را کارگردانی و تولید کرده است و  شهاب کاظمی مجری طرح “احضار” بوده است

(۳۰)

31
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>