پروانه نمایش ترسناک احضار با موضوع اجنه صادر شد | فیلم

پروانه نمایش ترسناک احضار با موضوع اجنه صادر شد | فیلم

پروانه نمایش ترسناک احضار با موضوع اجنه صادر شد “احضار” اولین سریال در ژانر وحشت با موضوع اجنه، ارواح و روابط بین این موجودات است و برای شبکه نمایش خانگی تولید می شود.

(۱۶)

17
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>