اولین اجرای مرد سیاهپوش توسط جانی کش

 

اولین اجرای مرد سیاهپوش توسط جانی کش

جانی کش از خوانندگان بزرگ سبک کانتری در آمریکا و یکی از تاثیرگذارترین موسیقی‌دانان قرن بیستم بود.

مرد سیاهپوش یک آهنگ اعتراضی است که توسط این خواننده و درباره خودش خوانده شده است؛ و در سال ۱۹۷۱ در آلبومی به همین نام منتشر شد.

من سیاه می‌پوشم به خاطر فقرا و بیچارگان، که در محله‌های فقیر بدون هیچ امیدی زندگی می‌کنند.
من سیاه می‌پوشم برای زندانی که مدت زمان زیادی را برای جرم خود می‌پردازد، اما هنوز آنجاست چون او قربانی زمان است.

(۲)

2
بازدید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>